2010-36511 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Meralarda 3091 s. Kanun Gereğince Verilen Kararların İnfaz Giderlerinin Hangi Kurum Tarafından Karşılanacağı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.03.00.00.310/06[3100-827] 036511 * 01.11.2010

Konu: 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki taşınmazlarda soruşturma ve infaz giderleri            (YAZININ PDF HALİ: 2010-36511)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan taşınmazların işgal ve tecavüze uğraması halinde, bu gibi yerlerdeki işgallerin giderilmesi amacıyla 3091 sayılı Kanun gereğince yapılan soruşturma ve infaz giderlerinin hangi kurum tarafından karşılanması gerektiği hususundaki tereddütleri gidermek amacıyla Bakanlığımız ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) arasında yapılan yazışmalar sonucunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) alınan ve bir örneği ekte gönderilen 15/10/2010 tarihli ve B. 12.0.TUG.0.06.11105-02.4248/78033/19160 sayılı yazıda; 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlara yönelik gerçekleştirilen işgal ve tecavüzlerin önlenmesi amacıyla valiliklerce ve kaymakamlıklarca 3091 sayılı Kanun gereğince yapılacak soruşturma ve infaz giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak; Mera Kanunu uygulamalarının etkin ve eksiksiz yürütülebilmesi açısından soruşturma ve infaz giderlerinin, ilgili mevzuata göre ilgililerden sonradan tahsil edilmek üzere Mera Özel Ödeneğinden karşılanması konusunda il müdürlüklerine gerekli talimat verildiği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.                                                                             

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: Yazı örneği (1 sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

SAYI: B.12.0.TUG.0.06.11.10-105-02 – 4248 /19160 * 15.10.2010

KONU: Soruşturma ve infaz giderleri/ /2010

MALİYE BAKANLIĞINA (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 05.08.2010 Tarih ve B.07.0.MEG.0.03.00.00-310/51/3100-827 sayılı Yazınız

b) 23.08.2010 Tarih ve B.12.0.TUG.0.06.11.10-105-02-3850 sayılı Yazımız

c) 07.09.2010 Tarih ve B.07.0.MEG.0.03.00.00-310/51/3100-827 sayılı Yazınız

4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlara yönelik gerçekleştirilen işgal ve tecavüzlerin önlenmesi amacıyla valiliklerce ve kaymakamlıklarca 3091 sayılı Kanun gereğince yapılacak soruşturma ve infaz giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak; Mera Kanunu uygulamalarının etkin ve eksiksiz olarak yürütülebilmesi açısından soruşturma ve infaz giderlerinin, ilgili mevzuata göre ilgililerden sonradan tahsil edilmek üzere Mera Özel Ödeneğinden karşılanması konusunda il müdürlüklerine gerekli talimat verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim

Ali KARACA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın