2011-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ahşap İskeleler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.07. 00.00[3100-7661)/005455 * 17.02.2011

Konu: Ahşap İskele

GENELGE (2011/02)

Bilindiği üzere, 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin, “Ç. I Kira İşlemlerinde Yetki” bölümünün (c) bendinin 5. fıkrasında; tahmin edilen kira bedeline bakılmaksızın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ahşap iskelelere ilişkin yayımlanan genelgeler çerçevesinde düzenlenen protokol uyarınca kiralanması talep edilen ahşap iskelelerin, beş yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi işlemlerinin Valiliklerce (Defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, Valiliklerden (Defterdarlıklar) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılacağı belirtilmiştir.

Kıyıda ahşap iskele yapım sürecine dair genel ilke ve esaslara ilişkin düzenleme yapan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) yayımlanan 19/01/2011 tarihli ve 504 (2011/1) sayılı Genelge ilişikte gönderilmekte olup, bu Genelgeye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile Genelgenin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

EK-1 2011/1 sayılı Genelge ve Ekleri (6 sayfa) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011-01 sayılı Genelgesi (Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın