2010-07 SAYILI MİLLİ EMLAK GENELGESİ (2/B İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.12.00.00.310/(3313-0)

Konu: 2/B çalışmaları                                                              033457 05.10.2010

GENELGE

(2010-07)

Bilindiği üzere, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların (2/B taşınmazlarının) 5831 sayılı Kanun gereğince fiili kullanım kadastrosu ve ayrıca, daha önce kadastroya tabi tutularak tapuya tescili yapılmış 2/B taşınmazlarının güncelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu alanlarda yapılan çalışmaların koordine edilmesi amacıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla yapılan ve tutanağının bir örneği genelge ekinde sunulan toplantı sonucunda alınan kararlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre;

2/B alanlarında yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne ve yapılan çalışmaların raporlanmasma yönelik olarak mahallinde (il merkezi) valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında, defterdar, ilgili orman bölge müdürü ve tapu ve kadastro bölge müdüründen oluşan bir koordinasyon heyeti oluşturulması uygun görülmüş olup, bu heyet tarafından gerekli görülmesi halinde yapılacak toplantılara kurumların kendi alt birimlerinin katılımı sağlanacaktır.

Bu heyetin ayda bir defadan az olmamak üzere tüm üyelerinin katılımı ile toplanması ve toplantı sonucu tanzim edilecek müşterek imzalı raporların ve kadastro ve/veya güncellemeye tabi tutulmuş taşınmazlar ile eylemli ormanların listelendiği genelge eki çizelgenin doldurularak her ayın ilk haftası Genel Müdürlüklerde (Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü) olacak şekilde posta yoluyla ve elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

EKLER:

1-        Toplantı tutanağı

2-        Tablo

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

il ilçe birim güncelleme 2/b kadastrosu eylemli orman
mahalle/köy parsel (Adet) yuzolçum (m2) parsel (Adet) yuzolçum (m2) parsel (Adet) yuzolçum (m2)
Toplam 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOPLANTI TUTANAĞI

Milli Emlak Genel Müdürü H. Abdullah KAYA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki ADLI ve Orman Genel Müdürü Osman KAHVECİ’nin katılımıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 22/9/2010 tarihinde yapılan toplantı sonucunda;

-6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar hakkında yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne ve yapılan çalışmaların raporlanmasına yönelik olarak mahallinde (il merkezi) valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında, defterdar, ilgili orman bölge müdürü ve tapu ve kadastro bölge müdüründen oluşan bir koordinasyon heyeti oluşturulmasının uygun olacağı, bu heyet tarafından gerekli görülmesi halinde yapılacak toplantılara kurumların kendi alt birimlerinin katılımının sağlanabileceği,

-Oluşturulacak bu heyetin ayda bir defadan az olmamak üzere tüm üyelerinin katılımı ile toplanması ve toplantı sonucu tanzim edilecek müşterek imzalı raporların ve kadastro ve/veya güncellemeye tabi tutulmuş taşınmazlar ile eylemli ormanların listelendiği çizelgenin doldurularak her ayın ilk haftası Genel Müdürlüklerde (Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü) olacak şekilde posta yoluyla ve elektronik ortamda gönderilmesi,

-Alınan bu kararların uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından bir genelge çıkarılması ve bu genelgenin Genel Müdürlüklerce de gereği yapılmak üzere mahalli teşkilatlara duyurulması,

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın