2011-18216 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Taşıtların Tasfiyesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.11.00.00/320.02/ [3302-0] 018216 * 14.06.2011

Konu: Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik  (YAZININ PDF HALİ: 2011-18216)

İLVALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Çevre ve Orman Bakanlığından (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) alınan ve bir örneği ilişik 03/05/2011 tarih ve 39453 sayılı yazıda;

Bakanlıklarınca hazırlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü hakkında Yönetmeliğin 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı, Yönetmeliğin amacının, çevre ve insan çağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış açlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemek olduğu,

Bu kapsamda hurda araçları işleyecek tesislerin 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince çevre izin ve lisansına sahip olmaları gerektiği, bu konuda Bakanlıklarınca geçici faaliyet belgesi ve lisans almış olan tesislerin listesine http://eizin.cevreorman.gov.tr/Anasayfa linkinden ulaşılabildiği, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri; 2 nci maddede belirtilen muafiyetler haricinde; kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere ait ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam parçalara uygulandığı, Yönetmeliğin tesislerin lisanslandırılması ve araçların kayıttan düşürülmesi ile bertaraf ettirilmesine ilişkin maddelerin 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olmalarına rağmen, o güne kadar kamu kurumlarınca ömrünü tamamlamış araçların (hurda araçlar) Bakanlıklarından lisans almış firmalara gönderilmediği ve hurda araçların tasfiyesi için açılan ihalelerin şartnamesinde bu hususa yer verilmediğinin Bakanlıklarına bildirildiği,

Bu bağlamda, söz konusu Yönetmelik uygulamalarının aksatılmadan sürdürülmesi ve kamu kurum kuruluşlarının iyi uygulamalarının örnek teşkil etmesi bakımından ömrünü tamamlamış araçların ve bunlara ait aksam parçaların tasfiyesi işlemlerinde, 212 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği dikkate alınarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca teslim alınmaması ve Valiliğinizce (Defterdarlık) tasfiye edilmesi durumunda Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması istenilmektedir.

Buna göre; ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili olarak yapılması gereken işlemlerin yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı: B.18.0.ÇYG.0.04.03-145.04-39453  03/05/2011                                                                     

Konu: Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

MALİYE BAKANLIĞI (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

Bakanlığımızca hazırlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30/1212009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemektir.

Bu kapsamda hurda araçları işleyecek tesislerin 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince çevre izin ve lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığımızdan geçici faaliyet belgesi ve lisans almış olan tesislerin listesine http://eizin.cevreorman.gov.tr/Anasayfa.aspx?sflang=tr linkinden ulaşılabilmektedir.

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri; 2 nci maddede belirtilen muafiyetler haricinde; kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişilere ait ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam parçalara uygulanmaktadır. Yönetmeliğin tesislerin lisanslandırılması ve araçların kayıttan düşürülmesi ile bertaraf ettirilmesine ilişkin maddeleri 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olmalarına rağmen, bugüne kadar kamu kurumlarınca ömrünü tamamlamış araçların (hurda araçlar) Bakanlıktan lisans almış firmalara gönderilmediği ve hurda araçların     tasfiyesi için açılan ihalelerin şartnamelerinde bu hususa yer verilmediği Bakanlığımıza bildirilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu yönetmelik uygulamalarının aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının iyi uygulamalarının örnek teşkil etmesi bakımından ömrünü tamamlamış araçların ve bunlara ait aksam parçaların tasfiyesi işlemlerinde Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Cumali KINACI Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın