2011-15814 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Taleplerinde Maliye Bakanlığına Gönderilecek Bilgi ve Belgeler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.06.00.00/3121-0/015814 * 24.05.2011

Konu: Tahsis İşlemleri  (YAZININ PDF HALİ: 2011-15814)

İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar İle Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsisine yönelik işlemlerde 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 16 maddesinde yer alan bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesini takiben tahsis talepleri değerlendirilmektedir.

Ancak, tahsis talebine konu taşınmaza ilişkin verilecek kararlar öncesinde; taşınmazın kent içerisindeki coğrafi konumunun görsel olarak belirlenmesinin, ayrıca ekonomik kullanım alternatiflerinin değerlendirilebilmesi bedel tespitlerinin göz önünde bulundurulmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, Hazine taşınmazlarının tahsis taleplerinin değerlendirilmesine esas olmak üzere; Valiliğinizce (Defterdarlık) Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında Bakanlığımıza gönderilecek bilgi ve belgelere ilave olarak taşınmaza ilişkin;

Emlak vergi değerinin,          

Varsa taşınmazın değerine ilişkin bedel tespit komisyonu kararının,

Bedel tespit komisyonu kararının bulunmaması halinde taşınmazın tespit ve takdir edilecek tahmini değerinin,

Uzak ve yakın mesafe Google Maps görüntülerinin (karma görünü formatında),

Taşınmazın güncel fiili kullanım durumu ve varsa üzerinde bulman bina ve müştemilatı gösterecek şekilde çekilecek fotoğraflarının,

Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile yazımızın İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın