2012-12590 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2/B Afişlerinin İlanı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14.00.00.310/0 (3313-0) 12950 * 07.05.2012

Konu: 2B Afişlerinin İlanı.   (YAZININ PDF HALİ: 2012-12590)

… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 6831 sayılı Orman Kanununun VB maddesi gereğince Hazine adına orman sınırlan dışına çıkarılan taşınmazların değerIendirilmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Salışı Hakkında Kanun 26.04.2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2/B alanlarına ilişkin anılan Kanun ile önem eden bazı hımışlardan ilgililerin haberdar olması amacıyla 2/B Tanıtım Afişleri (3 adet Afiş) hazırlanarak Genel Müdürlüğümüzün Web Sayfasında (www.milliemlak.gov.tr) yayınlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu afişlerin basımı da yaptırılmakta ve İllere dağıtımı da yapılacaktır.

Diğer taraftan, bahse konu afişlerin Genel Müdürlüğümüz web sayfasından indirilerek iliniz Web Sayfasında (Defterdarlık internet sitesi) yayınlanmasının uygun görüldüğü 04.05.2012 tarihinde saat 14:34′ de, İllerde 2/B konularında irtibat kurulan personele gönderilen elektronik posta ile bildirilmişti.

Bu defa; söz konusu afişlerin (3 adet afiş) ilinizde bulunan reklam panolarından (billboard), yayınlanmasının uygun olacağı tespit edilenlerde (belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel) kiralama yöntemi ile yayınlanması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Aşağıda belirtilen Valilikler (Defterdarlık) ANTALYA, İSTANBUL, BALIKESİR MUĞLA MERSİN, SAKARYA SAMSUN, BURSA, ADANA İZMİR, KOCAELİ, ANKARA

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın