2012-33376 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Mağaraların Doğa ve Milli Parklar GM’den İzin Alınmadan Kiralanmaması ve Tahsis Edilmemesi Gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : : B.07.0.MEG.0.10.00.00-310/06[3361-50816] 33376 * 12.12.2012

Konu: Kiralama         (YAZININ PDF HALİ: 2012-33376)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: Orman ve Su İşleri Bakanlığının (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 01/10/2012 tahlili ve 44954 saydı yazısı.

Orman ve Su işleri Bakanlığından (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) alınan ilgi yazıda;

-29/62011 tarihinde yayınlanan 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mağara Koruma Şubesi Müdürlüğü İhdas edildiği, bu düzenleme kapsamında Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığının “mağaraların ekosistem bavulunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, ulusal mağara veri tabanını oluşturmak, izleme ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek, mağaralara yönelik araştırma ve uygulama taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, mağaralarda yönelim planlamayı çalışmalarına teknik destek sağlamak ve görüş vermek, mağaralara dair uluslararası süreçleri takip etmek ” konularında yetkili kılındığı,

-645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili uygulama yönetmeliği uyarınca mağaraların korunması, kullanımı ve yönetimi hususlarında yetkili birimin Doğa Koruma ve Milli Par ar Genel Müdürlüğü olduğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, hassas ekosistem özelliği taşıyan alanlara ilişkin yasal düzenlemenin yapılması gayesiyle mevzuat çalışmalarının başlatıldığı, Türkiye mağaralarının envanterinin oluşturulması çalışmalarının devam etliği, bu çalışmalar sonuçlanmadan mağaralarda jeomorfolojik zenginliğe, ekolojik işleyiş, biyolojik çeşitlilik ve fiziksel bütünlüğe zarar verebilecek faaliyetlere izin verilmemesi gerektiği belidilercky Bakanlıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmaksızın hiçbir mağarada turizm, depolama, yarasa gübresi alımı, arkeolojik kazı gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi, mağaraların kiraya verilmemesi ve kullanım tahsisi yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması,

İstenilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın