2013-25488 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB’ye Tahsisli Taşınmazlarda Yalnızca Banka, PTT, Baz İstasyonu Kiralamaları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/0[3151-0] 25488 * 25.06.2013

Konu: Kiralama  (YAZININ PDF HALİ: 2013-25488)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 18/12/2007 tarihli ve 74087 sayılı yazımız.

b) 19/03/2008 tarihli ve 14916 sayılı yazımız.

81 Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 18/12/2007 tarihli ve 74087 sayılı yazımız ile; mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli taşınmazların, 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı Ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri uyarınca, tahsisli kuruluş tarafından üçüncü kişilere yapılan/yaptırılacak yer tahsisleriyle,

81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 19/03/2008 tarihli ve 14916 sayılı yazımız ile; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde değerlendirilmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı) tahsisli bulunan taşınmazlar üzerinde, tahsisli kuruluş tarafından 3212 sayılı Kanun uyarınca yapılan yer tahsisleriyle,

ilgili olarak Bakanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığından alınan 18/04/2013 tarihli ve 91618187-4220-678/7500212/6542 sayılı ve 17/05/2013 tarihli ve 91618187-4220-858/7500-212/8180 sayılı görüş yazılarının değerlendirilmesi ve Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordine neticesinde;

-Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda, sadece banka (şube, uydu şube, ATM), PTT, sigorta acentesi ve baz istasyonu kurulması ile ilgili işlemlerin,

– Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlarda olup Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek ticari faaliyete konu olacak yerlerin,

-İlgili birlikler tarafından kira sözleşmesine eklenmek üzere bildirilen özel şartlar (idari, güvenlik, emniyet vb.) dikkate alınarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 70. maddesi hükmü çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmesi,

– Mevcut kira sözleşmelerinin aynı süre ve şartlarla yürütülmesi,

Uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DITIM: Gereği; 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)  Bilgi: Milli Savunma Bakanlığına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın