2013-38570 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 s. Kanun Tarım Arazilerinin Satışı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 22387626-3/0(3303-77833] 38570 * 8/10/2013      

Konu: Hazineye ait tarım arazileri satış           (YAZININ PDF HALİ: 2013-38570)

78 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 4/6/2013 tarihli ve 22328 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile; Hazineye ait tarım arazilerini satın almak için 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan (EK-1 ) dilekçe ile İdareye başvuranların başvurularının alınacağı, daha önce bu amaçla başvuru yapmış kişilerin dilekçelerinde 355 sıra sayılı Tebliğde yer alan başvuru dilekçesinde belirtilen hususlarda veya dilekçe ekinde istenilecek belgelerde eksiklik olması halinde bu eksikliklerin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin sürecin daha sağlıklı ve sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için;

-Başvuruların alınması ve bilgilendirme amacıyla tarım arazilerinin bulunduğu köylere görevlendirilecek personeller marifetiyle gidilmesi, bu kapsamda gidilecek tüm köylerin isimleri (bağlı olduğu ilçede belirtilerek) ile hangi tarihlerde gidileceğine ilişkin çalışma programı oluşturularak 31 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi-Ayrıca, çalışma programı kapsamında köylere gidilirken kılavuz, el ilanları ve afişlerin dağıtımının yapılması ve yeteri kadar başvuru dilekçesi ile gidilerek mümkünse mahallinde başvuruların alınması,

-Diğer taraftan, başvuru süresinin bittiği 28 Nisan 2014 tarihine kadar çalışmaların başvuruların alınmasına ilişkin işlemler üzerinde yoğunlaştırılması, bu süre içerisinde satış ve rayiç bedel belirlemeye ilişkin işlemlerin yapılmaması,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve İlçelerinizin de bilgilendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

DAĞITIM: İstanbul, Kocaeli ve Hatay İlleri hariç 78 İl Valiliğine (Defterdarlık) 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın