2014-36660 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ÖÇK Bölgeleri, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Ecrimisil)

T.C. MALİYE BAKANLIGI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50-(3361-53014)36660   09/10/2014

Konu: ÖÇK Bölgeleri, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları  (YAZININ PDF HALİ:2014-36660)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tabiat Varlıklarım Konuma Genel Müdürlüğü) 18109/2014 tarihli ve 93 50 sayılı yazıda; 02/05/201 3 tarihli ve 286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Konuna Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıkları (Tabiat Varlıklarını Konuma Genel Müdürlüğü) tasarrufu altındaki alanların ecrimisil işlemlerinin Bakanlıklarınca yürütüleceği, bu çerçevede Tabiat Varlıkları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanlarında bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazlara ait ecrimisil dosyalarının ilgili Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) devredilmesi istenilmektedir.

Buna göre; söz konusu taşınmazlara ilişkin ecrimisil dosyalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın