2014-01152 sayılı Genel Yazı (MB İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasındaki Kira Protokolünün İptali)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310/3251-13913-01152                        13.01.2014

Konu: Kira  (YAZININ PDF HALİ:2014-01152)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İLGİ: 28/12/2006 tarih ve 58456 sayılı yazımız.

Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen, cami, mescit ve bunların müştemilatının baz istasyonu kurulması ve ticari faaliyetlerde (dükkan, büro vb.) kullandırılması amacıyla işlettirilmesi ve baz istasyonu kurulması amacıyla kiralanmasından elde edilecek gayrisafi gelirin % Yünün diğer ticari faaliyetlerde kullandırılması suretiyle elde edilecek gelirin % 30’unun Hazineye arz bedeli olarak ödenmesi şartıyla, 01/01/2007 tarihinden itibaren başlamak üzere 10 yıl süreyle 2886 Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile Diyanet İşleri Başkanlığına kiraya verilmesine ilişkin Bakanlığımız ile adı geçen Başkanlık arasında 21/12/2006 tarihinde imzalanan protokolün bir örneği ilgi yazımızla bildirilmişti.

02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5’inci maddesinde; Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen, cami, mescit ve bunların müştemilatının ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarına ilişkin tasarrufun ilgili demek veya vakfa bırakılması hükmüne yer verildiğinden, bu aşamada söz konusu alanların kiralanmasına ilişkin Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmaması nedeniyle Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 21/12/2006 tarihli protokolün anılan Kanunun yürürlük tarihi olan 02/08/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılması Bakanlık Makamının 06/01/2013 tarihli ve 32 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM Diyanet İşleri Başkanlığı 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın