2014-03482 sayılı Genel Yazı (2634 Kapsamındaki İrtifak Hakları 2014 Yılı Birim Maliyetleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genci Müdürlüğü

Sayı: 40223418/310/99[3129-0]-03482                       31.01.2014

Konu: 2014 Yılı Birim Maliyetler Listesi  (YAZININ PDF HALİ:2014-03482)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Hazine taşınmazları üzerinde turizm yatırımı yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adlarına kesin tahsis yapılan ve Bakanlığımızca da lehlerine üst hakkı tesis edilen veya halen üst hakkı tesisi işlemleri devam eden yatırımcılardan 2014 Yılında tahsil edilecek olan üst hakkı bedellerinin tespitine esas olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turistik tesislere 2014 Yılı için tespit edilen birim maliyetleri gösteren listenin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: Turistik Tesislerin 2014 Yılı Birim Maliyet Bedelleri Listesi (l sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın