2014-13415 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi Parti Tasfiye İncelemelerinde Vergi Müfettişi Görevlendirilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 69905335.06/310-06 [3307-0]-13415                05/05.2014           

Konu:                                     (YAZININ PDF HALİ:2014-13415)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 24.11.2011 tarihli ve 6067 sayılı yazısında; 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2 nci maddesi kapsamında siyasi partilerin tasfiyesi amacıyla oluşturulacak inceleme grubunda Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesinin Bakanlıklarınca da uygun mütalaa edildiği bildirilmişti.

Yine, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 27.03.2014 tarihli ve 8698 sayılı yazısı ile; Başkanlıklarına intikal eden olaylardan söz konusu inceleme grubunda Vergi Müfettişi görevlendirilmesi hususunda farklı uygulamalarla karşılaşıldığı, görevlendirme yazılarının gerek valilik makamlarınca gerekse defterdarlıklarca tanzim edilerek, siyasi partilerin defter, belge ve evraklarının doğrudan Vergi Müfettişlerine intikal ettirildiğinin anlaşıldığı,

31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Vergi Müfettişlerine verilecek olan görevlerin, Başkanlıklarınca veya Başkanlıklarınca uygun görülen hallerde ilgili Grup Başkanlığınca verileceğinin belirtildiği, ayrıca aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde vergi müfettişlerini görevlendirmenin Vergi Denetim Kurulu Başkanı’nın yetkileri arasında sayıldığı,

Ayrıca Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi kapsamındaki birimlerin denetim elemanlarının aynı birim veya konularda görevlendirilmiş olmaları halinde, çalışmaların koordinasyonunun Vergi Müfettişlerince sağlanacağının hüküm altına alındığı,

Belirtilerek, 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2 nci maddesi kapsamında oluşturulacak inceleme grubunda görevlendirilmesi amacıyla Vergi Müfettişi talep edilmesi durumunda bu talebin doğrudan Başkanlıklarına intikal ettirilmesi istenilmiştir.

Buna göre, 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2 nci maddesi kapsamında siyasi partilerin tasfiyesi amacıyla oluşturulacak inceleme grubunda görev yapacak Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesine ilişkin talebin doğrudan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına yapılması hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın