2015-01336 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 10765071-310.50-[3361-24343]-1336                                                                 20/01/2015

Konu: Ağaçlandırma (Kira Bedelleri Cetveli)    (YAZININ PDF HALİ:2015-01336)    

İlgi : 14.01.2014 tarih ve 1262 sayılı yazımız.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (mülga Çevre ve Orman Bakanlığı) ile Bakanlığımız arasında düzenlenen 26.09.1994 tarihli protokole göre Hazine arazilerinin özel ağaçlandırmaya konu olması halinde dikilecek fidan türleri ve arazi verim sınıflarına göre 2014 yılına ait özel ağaçlandırma amacı ile kiralanacak Hazine arazilerinden, dekar başına alınacak kira bedelleri cetveli ilgi yazımız ekinde gönderilmişti.

Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan (Orman Genel Müdürlüğü) alınan 09.01.2015 tarih ve 12492 sayılı yazıda özetle; mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü

Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan 26.09.1994 tarihli protokol ve 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında 2015 yılında alınacak kira bedelleri belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve 2015 yılı kira bedellerinin ilişikte bir örneği gönderilen Ağaçlandırma Kira Bedelleri Cetveline göre Valiliğinizce (Defterdarlık) hesaplanarak uygulanmasını rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK: Kira Bedelleri Cetveli (1 Sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

2015 YILINDA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA AMACI İLE   KİRAYA VERİLECEK HAZİNE ARAZİLERİNDEN, DEKAR BAŞINA ALINACAK KİRA  BEDELLERİ

AĞAÇ TÜRÜ İLK 5 YIL 6. YILDAN PROJE SONUNA KADAR
Kavak, Okaliptus, Kızılağaç, Kestane, Ceviz, Zeytin, Badem, Harnup, Antepfıstığı, Defne, Menengiç, Sakız Ağacı, Kuşburnu, Ahlat, Alıç, Mahlep, Hünnap gibi odun dışı (meyveli) orman ürünü veren ve hızlı gelişen türlere ait ağaç ve ağaççıklar 3,32 TL / Dekar 6,64 TL / Dekar
Çam türleri (Fıstıkçamı, Kızılçam, Karaçam, Halepçamı, Elderika (İran) Çamı, Sarıçam, Sahilçamı, Radyata), Sedir, Göknar, Ladin, Servi, Mazı, Ardıç, Andız gibi asli orman ürünü veren ibreliler ile Kayın, Akasya, Çınar, Söğüt, İğde Gladiçya, Meşe, Dişbudak, Ihlamur, Atkestanesi, Aylantus, Karaağaç, Akçaağaç, Çitlenbik, Erguvan, Gürgen,  Gülibrişim, Sığla, Huş, Katalpa, Kayacık, Kızılcık, Sofora, Delice gibi asli orman ürünü veren yapraklılar

 

1,31 TL / Dekar 2,62 TL / Dekar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın