2015-02166 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları Kullanacak Personelin Bildirilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 35705782-310.120-2166                                                                                      02/02/2015

Konu: Harita Mutemetleri    (YAZININ PDF HALİ:2015-02166)    

İlgi: 08.04.2014 tarihli ve 10726 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik paftalar ile Harita Genel Komutanlığı (HGK) ile yapılan mevcut protokol kapsamında temin edilen sayısal ortofoto ile sayısal tarihi hava fotoğraflarının mevcut mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğümüz taşra birimleri tarafından milli emlak iş ve işlemlerinde kullanılabilmesi için il bazında görevlendirilecek Harita Mutemetlerinin bildirilmesi istenilmiş olup, görevlendirmeler yapılmıştır.

Bu kapsamda İl Harita Mutemetliği sona eren ve yeni belirlenen İl Hairta Mutemedi varsa 15/02/2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi ile herhangi bir sebepten dolayı (yer değiştiren, emekli olan, ücretsiz izne ayrılan) İl Harita Mutemedinin değişmesi halinde değişikliği izleyen 15 gün içinde yeni İl Harita Mutemedinin Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ulaş ANKITCI Bakan a. Daire Başkanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın