2015-02308 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Turizm İrtifakları 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı   : 40223418-752.02-[3129-0]-2308                                                                       03/02/2015

Konu : 2015 Yılı Birim Maliyetler Listesi    (YAZININ PDF HALİ:2015-02308)    

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Hazine taşınmazları üzerinde turizm yatırımı yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adlarına kesin tahsis yapılan ve Bakanlığımızca da lehlerine üst hakkı tesis edilen veya halen üst hakkı tesisi işlemleri devam eden yatırımcılardan 2015 yılında tahsil edilecek olan üst hakkı bedellerinin tespitine esas olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turistik tesislere 2015 Yılı için tespit edilen birim maliyetleri gösteren listenin bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

EK : Turistik Tesislerin 2015 Yılı Birim Maliyet Bedelleri Listesi (1 sayfa).

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın