2018-178240 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6292 sayılı Kanun Uygulamalarında 7144 s. Kanun süre uzatımı)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Sayı: 22387626-000[000]-E.178240             09.10.2018

Konu :[3313-0] – 6292 sayılı Kanun süre uzatımı (7144 sayılı Kanun) 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 81 İl Valiliğine yazılan 05.06.2018 tarih ve 18144 sayılı yazımız,.

b) 81 İl Valiliğine yazılan 21/09/2018 tarihli ve 165680 sayılı yazımız.

c) 81 İl Valiliğine yazılan 08/08/2018 tarihli ve 139049 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7′ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin [taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını ödemek isteyenler hariç (bunlara gecikme zammı uygulanacak)] satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak olup 7144 sayılı Kanun hükümlerinin uygulama usul ve esasları 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan ilgi yazımızda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 7144 sayılı Kanundan yararlanabilecek hak sahiplerine ilişkin;

– (2B) Taksitlerden 2 den fazlasını ödemeyenlere 7144 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme

tebligatı,

– (2B) 3 aylık ödeme süresini kaçıranlara 7144 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme tebligatı,

– (Tarım Arazileri) Taksitlerden 2 den fazlasını ödemeyenlere 7144 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme tebligatı,

– (Tarım Arazileri) 3 aylık ödeme süresini kaçıranlara 7144 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme tebligatı,

Hazırlandığı ve 2/B Tebligat İşlemleri için 2/B modülünün değerleme ekranına, Tarım Arazileri İşlemleri için Tarım Arazileri Satış Modulünün giriş ekranına 7144 Tebligat Bilgileri butonu oluşturularak tebligat yazışmaları ilgili modullerin yazışma sekmelerine eklendiği ve rapor ve istatistiklere ise İş Zekası Satış 2/B ve Tarım Arazileri klasörlerinde bulunan 7144 Tebligat Raporlarından ulaşılabileceği ilgi (b) yazımızda belirtilerek anılan bilgilendirme tebligatlarının 19/10/2018 tarihine kadar hak sahiplerinin adreslerine gönderilmesi istenilmiş olup, bu tebligatların bilgilerinin ilgili module girilmesi hususunda özen gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, başvuru bulunmayan/yapılmayan 2/B taşınmazlarına ilişkin MEOP ortamından alınan istatistik ve rapor ekte gönderilmekte olup bu taşınmazların dosyası ve kadastro tutanakları/güncelleme listeleri incelenerek, buna göre, satın alma hakkı bulunup da başvuru yapmayan kişilerden adresleri tespit edilenlere doğrudan, adresleri tespit edilemeyenlere ise ilgili muhtarlık vasıtasıyla ekte gönderilen bilgilendirme tebligatlarının yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 7144 sayılı Kanun hakkında bilgilendirmeyi içeren ve muhtarlıklarda ilan edilebilecek duyuru metni hazırlanarak, her bir mahallede/köyde 7144 sayılı Kanundan yararlanabilecek kişilerin ve/veya taşınmazların bilgileri ayrı ayrı olacak şekilde (hiç başvuru yapmayanların ve İkiden fazla taksit ödemeyenler ile 3 aylık süre içinde ödeme yapmayanların bilgileri ayrı ayrı belirtilecek şekilde) hazırlanan listeler ve 7144 sayılı Kanun afişleri ile birlikte ilgili muhtarlara gönderilmesi ve muhtarlık vasıtasıyla ilan ve bilgilendirme tebligatlarının yapılması gerekmektedir.

Bu şekilde, muhtarlık vasıtasıyla ilan ve bilgilendirme tebligatları yapılırken sadece ilgili mahallede/köyde yer alan ve üzerinde hak sahipliği bulunan taşınmazlara ve hak sahiplerine ilişkin bilgilerin paylaşılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, ilgi (c) yazımızda; “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı” nda yer alan eylemlerden, “vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması” eylemi kapsamında, 2/B taşınmazları için hak sahiplerine 70 bin ve tarım arazileri için 15 bin bilgilendirme (tebligat, sms vs.) yapılacağı belirtilmiş olup, bu bilgilendirme faaliyetlerinin ivedilikle yapılması ve istatistiklerinin 15’er günlük dönemler halinde gönderilmesi istenilmişti.

Buna göre, bilgilendirme tebligatlarının en geç eylem süresinin sona erdiği 9 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlanması ve yapılan tebligatlara ilişkin ekte gönderilen “7144 sayılı Kanun Bilgilendirme Çalışmaları Tablosu”nun doldurularak (İlçelerden alınan bilgiler İlde her il için tek tablo olacak şekilde konsolide edilecek) sürenin bitimine kadar her hafta (tebligatların takibi için) “serdar.torun@csb.gov.tr” ve “ebru.pazarogullari@csb.gov.tr” adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Ek :  1 – 2/B – Başvuru Yapmayanlara Bilgilendirme Tebligatı – (2 sayfa)  2 – 2/B – Başvuru Yapılmayan Taşınmazlar İstatistiği –   3 – 2/B – Başvuru Yapılmayan Taşınmazlar Raporu –  4 – 7144 sayılı Kanun Bilgilendirme Çalışmaları Tablosu –

Dağıtım: 81 İl Valiliklerine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın