2018-229159 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Emanet Hesapları)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 22387626-000-E.229159                                       11.12.2018

Konu: Emanet Hesapları Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 81 İl Valiliğine Yazılan 23.12.2016 tarih ve 36057 sayılı genel yazımız,.

b) 81 İl Valiliğine Yazılan 30.11.2017 tarih ve 34789 sayılı genel yazımız,.

c) 81 İl Valiliğine Yazılan 08.06.2018 tarih ve 185517 sayılı genel yazımız,.

ç) 81 İl Valiliğine Yazılan 08.10.2018 tarih ve 177471 sayılı genel yazımız,.

d) 81 İl Valiliğine Yazılan 07.11.2018 tarih ve 202499 sayılı genel yazımız,.

Mali Tabloları gerçek durumunu göstermesi açısından muhasebe birimlerinin emanet hesaplarında bekleyen tutarların Milli emlak birimleri ile birlikte araştırılarak Milli emlak işlemlerinden (satış, kira vs.) kaynaklanan tutarların tespit edilmesi ve bu tutarların mevzuat kapsamında mahsup edilerek (ilgili hesaplara aktarılarak) emanet hesaplarındaki bakiyelerin kapatılması gerekmektedir.

Buna göre, Milli Emlak Müdür/Müdür Yardımcısı başkanlığında, milli emlak ve muhasebe birimlerinde belirlenen personelden kurulan komisyonun emanet hesaplarında bekleyen milli emlak işlemlerinden oluşan tutarların ilgili hesaplara aktarılarak kapatılması işlemlerinin sona ermesine kadar görevlerine devam edilmesi,

İlgi (ç) yazımız ekinde gönderilen çalışma kılavuzu da dikkate alınarak emanet hesaplarında Milli Emlak ile ilgili bekleyen tutarların kapatılması amacıyla gerekli çalışmaların bir sonraki mali yıla bırakılmadan tamamlanması, yapılan çalışma neticesinde hazırlanacak Emanet Hesapları Çalışma Cetveli tablosunun 28 Aralık 2018 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) gönderilmesi, yeni yapılan tahsilatların ise emanet hesaplara alınmadan direkt ilgili hesaplara aktarılması, gerekmektedir.

Bilgi edilmesi ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliklerine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın