2019-152433 sayılı Milli Emlak Emlak Genel Yazısı (2/B taşınmazlarinda bedel kontrolü)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: 22387626-401-E.152433 01.07.2019

Konu: 2/B Satış İşlemleri   (YAZININ PDF HALİ:2019-152433)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yazılan 10/01/2019 tarihli ve 8127 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereğince; Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin (2B taşınmazlarının) değerlendirilmesi işlemlerine Bakanlığımızca devam edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgi yazımızda özetle; 6292 sayılı Kanun işlemlerinin tutarlı, koordineli, etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla tebligat işlemlerine başlanmamış olan 2/B taşınmazlarının satışı işlemlerine Bakanlığımızdan uygun görüş alınarak başlanılması gerektiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili bazı illerimizden alınan yazılarda, ilgi yazımız kapsamında satış işlemlerine devam edebilmelerine esas olmak üzere, rayiç bedellerin gönderilerek uygun görüş talep edildiği belirtilmiş olup, bahse konu yazılara Bakanlığımızca ayrıca cevap verilmeyecek ve bu yazılar ekindeki rayiç bedellere ilişkin bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Bilindiği üzere, bedel tespit ve takdir işlemlerine ilişkin dikkat edilecek hususlar 2014/1 sayılı Genelge ve 81 İl Valiliğine hitaben yazılan muhtelif tarihli ve sayılı yazılarımızda belirtilmiş olup, rayiç bedellerin doğru ve tutarlı olarak (komşu parseller ile mahalle/ilçe/il sınır geçişlerinde bulunan taşınmazlar dahil) belirlenmesi ile belirlenen bedellerin kontrolü ve mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin tedbirlerin alınması Milli Emlak Müdürleri ve Yardımcıları ile Bedel Tespit Komisyonlarının görev ve sorumluluğunda olduğu ve bu kapsamda, 6292 sayılı Kanun kapsamında satışa ilişkin yapılacak rayiç bedel belirlenmesi işlemlerinde, mutlaka Milli Emlak Müdürleri ve Yardımcıları ile Bedel Tespit Komisyonlarının katılımıyla belirlenen rayiç bedellerin, kıymet takdir ve tespit işlemlerinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmasını sağlayıcı ortak akıl yoluyla, objektif ve gerçekçi bir şekilde kontrol edilerek, rayiç bedel belirlenmesine katkıda bulunmalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; İlinizde bulunan 2/B taşınmazlarının rayiç bedellerinin doğru ve tutarlı olarak belirlenmesi ile belirlenen bedellerin kontrolünün yapılmasına (mevcut hatalar düzeltilmesi) müteakip satış işlemlerine Valiliğiniz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile bu yazımızın bir örneğinin İlinize bağlı İlçe Kaymakamlıklarına da iletilerek gereğinin yapılmasının sağlanmasını rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliklerine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın