2019-204283 s. Milli Emlak Genel Yazısı (Belediye Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Süre Uzatımı)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı     :22387626-401-E.204283  03.09.2019

Konu   :Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Tarım Arazileri (4706 sayılı Kanun 4 üncü Madde)   (YAZININ PDF HALİ:2019-214572)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 04/05/2016 tarihli ve 12631 sayılı yazımız.   b) 28/02/2018 tarihli ve 7129 sayılı yazımız.  c) 04/05/2018 tarihli ve 14198 sayılı yazımız.  ç) 40 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yazılan 06/08/2019 tarihli ve 186228 sayılı yazımız.  d) Gaziantep Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yazılan 21/08/2019 tarihli ve 194853 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında; 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış ve 31/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması,

-Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması hâlinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark en son kayıt malikinden tahsil edilmesi,

-Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işleminin iptal edilerek taşınmazın resen Hazine adına tescil edilmesi ve ödenen bedelin faizsiz olarak kayıt malikine iade edilmesi,

-Ayrıca satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı, uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda 6292 sayılı Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması,

Hususlarında düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 02/08/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 390 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile 7181 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere ilişkin olarak 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, başvuru süresi 31/12/2019 tarihinde sona ereceğinden, 7181 sayılı Kanun değişikliklerinden kamuoyu ve ilgililer (hak sahipleri, muhtarlar vs.) haberdar edilerek, ayrıca, Kanun kapsamında değerlendirilebilecek Hazineye ait tarım arazilerinin bulunduğu mahalleler bazında çalışma programları yapılarak Kanun ve süre uzatımı hakkında bilgi verilmesi ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması açısından en geç süresi içinde başvuru yapmalarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, anılan Kanun kapsamındaki tüm taşınmazların rayiç bedellerinin 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve ilgi yazılarımızda belirtilen usul ve esaslar kapsamında belirlenerek Milli Emlak Otomasyon Sisteminde (MEOP) ilgili module işlenmesi, ancak ilgi (ç) ve (d) yazılarımızla satış talimatı verilen 41 İlimiz haricinde Bakanlığımız talimatı olmadan belirlenen bedellerin ilgilileri ve kamuoyuyla paylaşılmaması ve rayiç bedel belirleme ve kontrol çalışmalarının bitmesine müteakip verilecek olan Bakanlığımız satış talimatı olmadan bu taşınmazların satış işlemlerine başlanılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve İlçelerinizin de bilgilendirilerek yapılan çalışmalara ilişkin Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın