2019-214572 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İhale ilanları)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 82405078-401[756.02][3303.28886]-E.214572 16.09.2019

Konu: İhale ilanları   (YAZININ PDF HALİ:2019-214572)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 28/07/2017 tarihli ve 22578 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda; Hazine taşınmazlarıyla ilgili iş ve işlemlerimizin en kısa sürede tamamlanarak paydaş taleplerinin daha kısa sürede karşılanması ve Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının satış, kira, kullanma izni ve irtifak hakkı tesisine ilişkin verilen ihale talimatlarının MEOP sistemi üzerinden işlemlerinin yapılarak takip eden ilana çıkarılması en geç 1 ay içerisinde gerektiği bildirilmişti.

Ancak Bakanlığımıza ulaşan talep ve şikayetlerden, milli emlak satışlarına ilişkin ihale ilanlarının; ilan ve tebligat masrafları, mevsim koşulları ve işlem yapılacak taşınmaz sayısının azlığı gibi nedenlerle toplu bir şekilde yapılmaya çalışıldığı, bu kapsamda pek çok taşınmazın bir aylık süre geçtikten sonra ilana çıkarıldığı, bu durumun kurum görüşleri nedeniyle uzayan satış sürecinin daha da uzamasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca Hazine taşınmazları yönetiminin paydaş odaklı ve etkili bir yaklaşımla ele alınması, taşınmaz arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin arttırılması, iş ve işlemlerde bürokrasinin azaltılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, iş ve işlemlerimizin en kısa sürede tamamlanarak paydaş taleplerinin daha kısa sürede karşılanması, bürokrasinin azaltılması ve Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla, Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının satış, kira, kullanma izni ve irtifak hakkı tesisine ilişkin verilen ihale talimatlarının en geç 1 ay içerisinde ilana çıkarılması, bu konuda herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca ihale ilanlarının ilgili mevzuat gereği yayımlanması gereken yerlere ilave olarak, mutlaka taşınmazın bulunduğu köy/mahalle muhtarlıkları, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları ile ziraat odalarında da duyurulmasının sağlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak verilen ihale talimatlarının ilana çıkarılmasına ilişkin olarak yukarıda belirtilen süre ve diğer hususlara uyulması konusunda gerekli özenin gösterilmesini, yazımızın İlinize bağlı ilçelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın