2020-091544 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerin ertlenemesi)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 97208366-010.99-(3361-0)-91544* 21.04.2020

Konu: Kapalı ya da Açık Teklif Usulü ile Yapılan İhale er Hk.  (YAZININ PDF HALİ: 2020-091544)

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi: 23/3/2020 tarihli ve 10765071-310.50-[3361-0]- 5140 sayılı genel yazımız.

İlgi yazımızda; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) afından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip koron virüsü (Covid-19) ile ücadele kapsamında salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler belirtilerek bu kapsamda Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi gibi işlemlerin ilgili mevzuatında yer dian istisnai haller dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif usulü” veya 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale işlemlerinin hem vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin sağlığı hem de salgının ülkemizde yayılımı açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerden, ilanı apılmış olanların iptal edilmesi, henüz ilanı yapılmamış olanlar hakkında ise Nisan ayı sonuna ka ar herhangi bir işlem tesisi edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu defa; Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleler hakkında 22 Mayıs 2020 tarihine kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereği ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Murat KURUM Bakan

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın