2020-208138 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İstekli Çıkmayan Kamu Konutlarının Yeniden İhaleye Çıkarılması)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: 22387626-000-E.208138 * 02.10.2020

Konu: İstekli Çıkmayan Kamu Konutlarının Yeniden İhaleye Çıkarılması  (YAZININ PDF HALİ: 2020-208138)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 13.05.2020 tarihli ve 101366 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiş olup, uygulama usul ve esaslarına ilişkin 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, muhtelif tarihli yazılarımızda kamu konutlarının satış ihalesine çıkarılması usul ve esasları da bildirilerek istenilmişti. Ayrıca, ilgi yazımızda; satış işlemi altı ay içinde sonuçlanmayanlar ile daha önce istekli çıkmadığı için satılamayanların aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkarılması da dahil olmak üzere satış talimatı verilen tüm kamu konutlarının satış ihalelerine başlanılması istenilmişti.

Bilindiği üzere, 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında; yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde kamu konutunun ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, İlinizde bulunan ve muhtelif yazılarımızla 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında ihaleye çıkarılması uygun görüldüğü bildirilen kamu konutlarından; ilgi yazımız kapsamında ikinci kez ihalesi yapılmasına rağmen satılamayan konutlar da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle satılamayan kamu konutlarının satış talimatı yazısında belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla aynı şartlarla en geç Ekim ayı sonuna kadar bir kez daha ihaleye çıkarılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın