2021-1971737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde tapu harcı)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-82405078-000-1971737                   14.10.2021

Konu: 3303-0 (Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemlerinde tapu harcı)   (YAZININ PDF HALİ: 2021-1971737)

DAĞITIM YERLERİNE

29/6/2001 tarih ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde yer alan “Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan hükmü uyarınca, alıcı gerçek/itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.” tüzel kişi yönünden, gerek 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi, gerekse 3194 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan müstesna olup olacağı hususunda 16/9/2021 tarih ve 1737904 sayılı yazımızla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden kurum görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Genel Müdürlükten alınan ve bir örneği ekli 1/10/2021 tarih ve 2575601 sayılı yazıda özetle; 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının “Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.” hükmünü içerdiği belirtilerek, 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince yapılacak Hazine taşınmazlarının satışı ve devir işlemlerinde, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesi uyarınca Hazine adına kayıtlı taşınmazlara malik sıfatıyla tasarrufta bulunmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün döner sermaye muafiyetinin bulunması nedeniyle; 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ve 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Hazine adına kayıtlı taşınmazların Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerince satış ve devir işlemlerinde tapu harcı alınmaması, ancak döner sermaye ücretinin alıcıdan alınmasının gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek: Yazı örneği (1 Sayfa)

Ahmet AKCAN

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın