2021-879675 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kapalı veya Açık Teklif Usulüyle Yapılan İhalelerin Durdurulması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 97208366-010.99-[3100-0] 879675  29/4/2021

Konu: Kapalı ya da Açık Teklif Usulü ile Yapılan İhaleler Hk.   (YAZININ PDF HALİ: 2021-879675) 

81 İL VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğü)

26/4/2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde; Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmesi yönünde kararlar alınmış, bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 27/4/2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde alınacak tedbirler belirtilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, irtifak hakkı tesisi, kullanma imi verilmesi gibi işlemlerin ilgili mevzuatında yer alan istisnai haller dışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” veya 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihalelerden; ihale tarihi tam kapanma dönemine isabet edenlerin iptal edilmesi, henüz ilanı yapılmamış olanların ihalelerinin ise 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılacak şekilde planlanması ve gerekli hazırlıkların yapılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konu hakkında ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

Murat KURUM Bakan 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın