2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapı Yaklaşık Maliyetleri 2022, Yapı Birim Maliyetleri 2022, 2022 Yapı Birim Maliyetleri, 2022 İnşaat M2 Maliyetleri Resmi Gazete

2022 Yapı Birim Maliyetleri: 2022 Yapı Birim Maliyetlerinin PDF hali için tıklayınız: 2022 Yapı Birim Maliyetleri.pdf

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (Resmî Gazete T/S: 18.02.2022/31754)

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Yapı Yaklaşık Maliyetleri 2020, Yapı Birim Maliyetleri 2020, 2020 Yapı Birim Maliyetleri, 2020 İnşaat M2 Maliyetleri Resmi Gazete

Resmî Gazete T/S: 10.03.2020/31064

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

1. Sınıf Yapılar |    (TL/M²)

A GRUBU YAPILAR 210,00 Tl/M²

1. Kagir, veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar)

2. Basit kümes ve basit tarım yapılan

3. Plastik örtülü seralar

4. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

5. Geçici kullanımı olan küçük yapılar

6. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar

7. Gölgelikler çardaklar

8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar

10. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 310,00 Tl/M²

1. Cam örtülü seralar

2. Basit padok. büyük ve küçük bas hayvan ağılları

3. Kagir ve betonarme su depoları

4. Iş yeri depoları

5. Bu gruptakilere benzer yapılar.

2. SINIF YAPILAR | (TL/M²)

A GRUBU YAPILAR 510,00 Tl/M²

1. Kuleler ayaklı su depoları

2. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

3. Kayıkhane

4. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 750,00 Tl/M²

1. Şişirme (Pnömaıik) yapılar

2. Tek katlı ofisler dükkan ve basit atölyeler

3. Semt sahaları küçük semt parkları çocuk oyun alanları ve eklentileri

4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı. prefabrik beton. betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fıdan yetiştirme ve bekleme tesisleri)

5. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

6. jeooleji,botanik ve tenis parkları

7. Mezbahalar

8. Bu gruptakilere benzer yapılar:

C GRUBU YAPILAR 820,00 Tl/M²

1. Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım Yeri)

2. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

3. SINIF YAPILAR | (TL/M²)

A GRUBU YAPILAR. 1100,00 Tl/M²

1. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme

2. ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

3. Katlı garajlar

4. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dahil – asansörsöz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Imar Yönetmeliğinin 34üncü maddesinin 1. fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

5. Alışveriş merkezleri (semt pazarları küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b.)

6. Basımevleri, matbaalar

7. Soğuk hava depoları

8. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dahil- asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Imar Yönetmeliğinin 34. maddesinin 1 inci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

9. Akaryaakıt ve gaz istasyonları

10. Kampingler

11. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

12. Semt postaneleri

13. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları

14. Bu gruptakikre benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 1450,00 Tl/M²

1. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları

2. Gençlik Merkezleri, Halk evleri

3. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

4. Temel eğitim okulları

5. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

6. Jandarma ve emniyet karakol binaları

7. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

8. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21.50 m’ye kadar olan)

9. 150 kişiye kadar cezaevleri

10. Fuarlar

11. Sergi salonları

12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m’den az yapılar)

13. Marinalar

14. Gece kulübü, diskotekler

15. Misafırhaneler, Pansiyonlar

16. Bu gruptakilere benzer yapılar.

4. SINIF YAPILAR | (TL/M²)

A GRUBU YAPILAR 1550,00 Tl/M²

1. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve

2. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Poliklinikler

4. Liman binaları

5. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)

6. İlçe Belediyeleri

7. 150 kişiyi geçen cezaevleri

8. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri

9. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

10. Entegre sanayi tesisleri

11. Aqua parklar

12. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

13. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yunları

14. Büyük alışveriş merkezleri

15. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

16. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m’ den az yapılar)

17. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

18. Bu gruptakilere karar yapılar.

B GRUBU YAPILAR 1850,00 Tl/M²

1. Araştırma binaları laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

2. İl tipi belediyeler

3. İl tipi idari kamu binaları

4. Metro istasyonları

5. Stadyum, spor salonlan ve yüzme havuzları

6. Büyük postaneler (merkez postaneleri)

7. Otobüs terminalleri

8. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

9. Banka binaları

10. Normal radyo ve televizyon binalar

11. Özelliği olan genel sığınaklar

12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m² – 600 m² villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)

13. Bu gruptakilere benzer yapılar

C GRUBU YAPILAR 2000,00 Tl/M²

1. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

2. Bakanlık binaları

3. Yüksek öğrenim yurtları

4. Arşiv binaları

5. Radyoaktif korumalı depolar

6. Büyük Adliye Sarayları

7. Otel (3 yıldızlı) ve moteler

8. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

9. İl tipi hükümet konaklan ve büyükşehir belediye binaları

10. Iş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30.50 m arası – 30,50m dahil yapılar)

11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m ile 51.50 m arası – 51,50 m dahil yapılar)

12. Bu gruptakilere benzer yapılar.

5. SINIF YAPILAR | (TL/M²)

A GRUBU YAPILAR. 2400,00 Tl/M²

1. Televizyon, Radyo Istasyonları, binaları

2. Orduevleri

3. Büyükelçilik yapıları, vali konaklan ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar

4. Borsa binaları

5. Üniversite kampüsleri

6. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)

7. Yapı yüksekliği 51.50 m’yi aşan yapılar

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restorant, market, v.b bulunan)

9. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR 2900,00 Tl/M²

1. Kongre merkezleri

2. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar

3. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

4. Hastaneler

5. Havalimanları

6. lbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

7. Oteller (4 > yıldızlı)

8. Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

9.Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR 3250,00 Tl/M²

I. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

2. Müze ve kütüphane kompleksleri

3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR 3800,00 Tl/M²

1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

2. Tarihi bina niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2020 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın