228 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine adına idari yolla tescil işlemleri)

(Sıra No: 228) (31.01.1997)

Kamu arazilerinin etkin bir şekilde değerlendirilerek kamu hizmetleri için gerekli olmayanların satış yoluyla tasfiye edilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir.

Bu çalışmalar çerçevesinde daha önceden yapılan tapulama ve kadastro çalışmalarında tespit harici bırakılan taşınmaz malların da değerlendirilmesi düşünülmektedir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 18 inci maddesine göre; tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler, Hazine adına tescil edilecektir.

İdarî yoldan tescil işlemlerinin nasıl yapılacağı 16.5.1994 tarih ve 194 ve 8.11.1996 tarih ve 225 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğleri ile düzenlenmiş idi.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren tapulama ve kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan taşınmaz malların Hazine adına tescil işlemlerine hız verilerek, satış yoluyla tasfiye edilmesini, bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

                                                                                                                  Bakan a. 

                                                                                                                 Genel Müdür