259 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2002 Yılı Kira Bedelleri)

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 259)

06.11.2001

2946 sayılı Kanun kapsamındaki Kamu Konutlarının aylık kira birim bedellerinin tespitine esas teşkil eden unsurların, 30.07.2001 tarih ve 27807 sayılı 256 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15.11.2001 tarihinden geçerli olmak üzere % 50 oranında artırılarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın