275 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2004 Yılı Kira Bedelleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 275)

31.12.2003

2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurların, 04.12.2002 tarihli 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 264 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 oranında artırılarak 265 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

                                                                                                      Kemal UNAKITAN

                                                                                                     Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın