6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara Da Teşmiline Dair Kanun

Kanun Numarası: 6777, Kabul Tarihi: 09.07.1956, Resmi Gazete Tarihi: 14.07.1956, Resmi Gazete Numarası: 9358

Madde 1– Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia Khinjuk), yabani sakız (“Mezdeki sakızı (Pistacia Lentiscus L.),adi sakız (Pistacia mutica, Fisch), Filistin, sakızı (Pistacia Palestina, Boiss”) ağaçlarını aşılamak suretiyle istifade etmek isteyenler hakkında zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair olan 3573 sayılı kanun ile mezkur kanunun 14 üncü maddesini değiştiren 3669 sayılı kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan (değişik ibare: 02.07.2018/698 s. KHK)[1] mevzuat aynen tatbik olunur.

Madde 2– Bu tatbikat sakız ve nevilerinin ve yabani harnuplukların ayrı bulundukları yerlerde ayrı ayrı yapılabileceği gibi, zeytin, sakız ve nevileriyle yabani harnuplukların karışık olarak bulundukları yerlerde dahi bir arada tesis olunabilir.

Madde 3– Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4– Bu kanunun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekilleri yerine getirir.

  1. Burada yer alan “nizamnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın