0580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU

Kanun Numarası: 580, Kabul Tarihi: 08.04.1965, Resmi Gazete T/S: 17.04.1965/11978

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Bu Kanun 649 sayılı KHK’nın 41. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Gayrimenkul ve menkul mallar:

Madde 14- MPM nin bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için gerekli olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalarla binalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Maliye Bakanlığının tasvibi ile bedelsiz olarak MPM ne devir ve temlik edilebilirler.

7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı nitelikteki arazi ve arsalar için de yukardaki fıkra hükmü uygulanır.

Madde 15 – MPM nin malları Devlet malı sayılır. Bu mallarla para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine cürüm işliyen personel bu cürümlerinden ötürü Devlet memurları gibi ceza görür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın