0180 sayılı Mut Kazasının Kale Mahallesinde Vâki Maamüştemilât Bir Kıta Hamam Arsasının Mut Kazası Belediyesine Terkine Dair Kanun

Kanun Numarası: 180, Kabul Tarihi: 14.01.1922

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Birinci Madde- Mut kazası merkezinde Hükümet namına mevcut olan maamüştemilât bir kıta hamam arsası bersabık imar ve ihya edilmek ve hiç bir nam ile âhara satılmamak şartiyle mahallî belediyesine meccanen terkedilmiştir.

İkinci Madde- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’iyülicradır.

Üçüncü Madde- İşbu kanunun icrayi ahkâmına Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın