Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi 10/3/2008
Bakanlar Kurulu Kararı Sayısı 2008/13347
Resmi Gazete Tarihi 19.03.2008
Resmi Gazete Numarası 26821

 

Altyapıya yönelik teşvikler

MADDE 4- (1) Üzerine santral kurulacak taşınmazların Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde, bu taşınmazlar üzerinde yarışmayı kazanan şirket lehine Maliye Bakanlığı tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak süresi belirlenmiş kullanma izni ve irtifak hakkı verilir.

Yer tahsisi

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde TETAŞ ile sözleşme imzalayan şirkete yer tahsisi yapılır.

(2) Santralın kurulacağı yer Bakanlık tarafından belirlenir ve şartnamede belirtilir.

(3) Yer tahsis şartlarını kapsayan ayrı bir sözleşme ilgili kurum veya kuruluş ile şirket arasında yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın