5370 sayılı PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN

PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası 5370
Kabul Tarihi 18.04.1949
Resmi Gazete T/S 25.04.1949/7190
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

Madde 1- 3519 sayılı pasaport kanununa aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir.

Ek Madde 1- Doğum itibarıyla münderis Osmanlı hanedanından olmayıp bu hanedan azasından biriyle evlenmiş ve ölüm ve ya boşanma sebebiyle dul kalmış olan ve çocuğu bulunmayan erkek ve kadınların Türkiye’ye gelmelerine Bakanlar Kurulu kararıyla müsaade olunabilir. Şu kadar ki Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimselerden hilafetin ılgası tarihinde hayatta olsun olmasın varislerine intikal yapılmamış herhangi birinin nam ve uhdesinde o tarihte mukayyet bulunan gayrımenkul mallarla 1 Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 tarihli iradelerin mevzuu bulunan gayrımenkul mallar 431 sayılı Kanunun 8. ve 10. maddeleri mucibince millete intikal etmiş bulunduğundan bu kanuna müsteniden yurda avdet edenler dahi bu mallar üzerinde irs veya herhangi bir sebebe dayanarak hak iddia edemezler.

Ek Madde 2- Doğum itibariyle münderis Osmanlı hanedanı azasından bulunan kadınlardan yabancı devlet başkanlarından veya devlet hanedan azasından veyahut elçi veya elçilik vazifesiyle görevlendirilmiş olanlardan biriyle evli olanların transit suretiyle Türkiye’den geçmelerine ve üç aya kadar Türkiye’de ikametlerine Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir.

Madde 2- 431 sayılı Kanunun ikinci maddesinin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın