0132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu

Kanun Numarası: 132, Kabul Tarihi: 18.11.1960, Resmi Gazete T/S: 22.11.1960/10661

Madde 12- Türk Standartları Enstitüsünün bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için lüzumlu olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Türk Standartları Enstitüsüne bedelsiz olarak devir ve temlik edilebilir.

7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı mahiyetteki arazi ve arsalar için dahi yukardaki fıkra hükmü uygulanır.

Madde 13 – Türk Standartları Enstitüsünün malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenlere bu cürümlerden dolayı Devlet memurları hakkında tatbik edilen ceza hükümleri uygulanır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın