0124 sayılı Tokad’da Emlâki Emiriyeden Metruk Kalhanenin Mahallî Belediyesine Terki Hakkında Kanun

Tokad’da Emlâki Emiriyeden Metruk Kalhanenin Bedeli Mukadder Mukabilinde Mahallî Belediyesine Terki Hakkında Kanun

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Kanun Numarası: 124, Kabul Tarihi: 16.05.1337, Resmi Gazete T/S: 23.05.1337

Birinci Madde- Tokad’da emlâki emiriyeden metruk Kalhanenin hududu malûme ve heyeti ınecmuasiyle mahallî belediyesine bedeli mukadder mukabilinde terki kabul edilmiştir.

İkinci Madde- Bu bedel mahallî meclisi idaresi tarafından takdir olunur.

Üçüncü Madde- İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

Dördüncü Madde- İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın