0046 sayılı Hazinei Hassaya Ait Bulunan Emlak ve Arazi Muamelatı Tasarrufiyesine Dair Kanun

46 sayılı Hazinei Hassaya Ait Bulunan Emlak ve Arazi Muamelatı Tasarrufiyesine Dair Kanun

Kanun Numarası: 0046, Kabul Tarihi: 01.11.1920, Resmi Gazete T/S: 21.03.1921/7 (Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.)

Bu Kanunla ilgili olarak 431 sayılı HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN hükümleri de dikkate alınmalıdır.

MADDE 1 – Elyevm Hazinei hassaya ait bulunan bilumum emlak ve arazi ve müessesat ve imtiyazata mütedair muamelatı tasarrufiye ve idariyenin hakkı istimali muvakkaten Hazinei Maliyeye verilmiştir.

MADDE 2 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer’iyülicradır.

MADDE 3 – İşbu kanunun icrasına. Maliye Vekili memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın