163 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kapalı teklif usulünde teklif alma zamanı ve zorunlu olmayan ilânlar)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: Mile 15. Şb. 3303-28886/17296                  Ankara, 18/5/1990

KONU: Kapalı teklif usulünde teklif alma zamanı ve zorunlu olmayan ilânlar

(Genel Tebliğ No:163)

…………………………………… VALİLİĞİNE

İlgi : 20/6/1989 tarih ve 3303 – 28886/20542 sayılı yazımız.

Hazineye ait taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesisi ve trampa ihaleleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususların Teşkilatımıza duyurulması gerekli görülmüştür.

A) Kapalı Teklif Usulü ile Yapılan İhalelerde Teklif Mektuplarının Verilme Zamanı:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 18. maddesi ile bu Kanunun 74. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmeliğin 13. maddesine göre; kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar verilebileceğinin ilânlarda belirtilmesi zorunludur. Bu konuda zamanı belirleme yetkisi ise idarelerin takdirine bırakılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilere göre, teklif verme zamanı, ihale saatinden bir saat önce olarak belirlenmektedir. Bunun Hazine yararına olmadığı, uygulamalardan anlaşılmıştır.

Belirtilen nedenle, Hazine taşınmaz mallarının satışı, kiraya verilmesi, trampası ve irtifak hakkı tesisi ihalelerinden kapalı teklif usulü ile yapılacak olanların en son teklif verme zamanının, ihale başlangıç saati olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Diğer taraftan bu hususun zorunlu ilânlarda ve şartnamede belirtilmesi gerekmektedir.

B) Zorunlu Olmayan İlânların Yayımlanması:

Taşınmaz mal satışı, kiraya verilmesi, trampası ve irtifak hakkı tesisi ihaleleri ile ilgili talimatlarımızda; zorunlu ilânlara ilaveten, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrası gereğince ihale ilânının özet metninin, tirajı yüksek gazetelerin seri ilanlar sütunlarında yayımlanması da istenilmektedir. Bu ilânların yapılışı hakkında, ilgide kayıtlı yazımızla valiliklere de talimat verilmişti. Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden bu ilânların gazetelerin “seri ilanlar” sütunlarında değil, diğer sayfalarda yayımlandığı, bu nedenle de hem ilânların etkili olmadığı hem de daha çok ilân ücreti ödendiği anlaşılmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, zorunlu olmayan ilânların, Basın İlân Kurumu aracılığı ile yayımlanması istenirken” ilânların mutlaka seri ilânlar sütunlarında yayımlanmasının” istenmesi ve istek yazılarında “buna uymadığı takdirde, ancak seri ilân tarifesi üzerinden ücret ödenebileceği ve Hazinenin daha yüksek ilan bedelini ödemeyeceği” belirtilmelidir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğimizin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Adnan KAHVECİ   

Maliye ve Gümrük Bakanı

DAĞITIM :

71 il valiliğine

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın