1995-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kamu kurumlarına taşınmaz satışı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI  :   B. 07.0.MEG.0. 23/3307-0/016614 03.05.1995

KONU :           Satış   

GENELGE (*) (SIRA NO: 1995/08)

Bilindiği üzere Hazineye ait taşınmaz mallar, bir kamu hizmetinde kullanılmak amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile özel kanunlara göre kamu kurum ve kuruluşlarına satılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, yatırım programlarında yer almadığı halde veya ellerinde stok taşınmaz mal bulundurmak üzere Hazineye ait taşınmaz malları satınalma talebinde bulunmaktadır.

Bu nedenle, Hazineye ait herhangi bir taşınmaz mal bir kamu kurumu veya kuruluşu tarafından satın alınmak istenildiği takdirde, bu taşınmaz mal hakkında, ön araştırma, bedel takdiri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılmadan dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilecektir.

Satış işlemi uygun görüldüğü takdirde, taşınmaz mal hakkında diğer bilgi ve belgeler ile kıymet tadiri komisyon kararı istenecektir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de duyurulmasını rica ederim.

İsmet ATTİLA   

Maliye Bakanı

(*) 150 sayılı Tebliğ ve 1995/09 sayılı Genelgeye bakınız

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın