1999-13877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Telsiz vb cihazların TRAC’a satışı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.24/3302-8822/ *013877*      15.05.1999

KONU:

……………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ile aralarında iş bilirliği protokolü olan, olağanüstü hal ve afet haberleşmelerinde gönüllü hizmet veren ve kamu yararına çalışan, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi’nden (TRAC) alınan 06.04.1999 tarih ve 99 sayılı yazıda;

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet dışı kalan telsiz ve benzeri teçhizatları tamir ve tadil ederek kullanılabilecek duruma getirmeye yönelik teknik altyapıya sahip olduklarında yurt çapındaki afet haberleşme ağını genişletmek ve geliştirmek amacıyla, kurumlarca kullanım dışı kalan söz konusu teçhizatlar hakkında bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Kamu yararına hizmet veren Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyetinin bu talebi Bakanlığımızca da uygun görülmüş olup, kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmet dışı kalan ve tasfiye edilmek üzere idaremize teslim edilen söz konusu cihazların, tasfiyesinden önce aşağıda genel merkez adresi ile telefon ve faks numaraları bulunan kuruluşun bilgilendirilerek, faydalanabileceklerini bildirdikleri teçhizatların idarece takdir edilecek bedel üzerinden devri yapılabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR, Bakan A. Genel Müdür

 TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ GENEL MERKEZİ, Beyazgül Sokak. No:22, Hilmi Hak Han K:9, Esentepe (80280) İSTANBUL, Tel: 0 212 2672721, Fax:0 212 274 22 33

İlgili mevzuatın orijinal metnini görmek için tıklayınız: 1999-13877

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın