2006-34148 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (MSB ile taşınmaz yönetimi konusunda koordinasyon)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0O.MEG.0. 23/3372-406 * 34148 *       07/08/2006

Konu: MSB ile taşınmaz yönetimi konusunda koordinasyon (YAZININ PDF HALİ:   2006-34148)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 29.05.2001 tarih ve 19921 sayılı yazımız

Milli Savunma Bakanlığından alınan örneği ilişik 22.05.2006 tarih ve 2348 sayılı yazıda belirtilen konular ile ilgili olarak Valiliğinizce (Defterdarlık) yapılacak işlemlerde Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlıkları ile koordinede bulunulması amacıyla 189 sayılı Kanuna istinaden satışı uygun görülen taşınmazlara ilişkin bilgi belge gönderilmesi ve işlemlerin aşamalarının bildirilmesi taleplerine eksiksiz cevap verilmesi ayrıca satış işlemlerini müteakip Saymanlıklar Arası İşlem Fişinin gönderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin azami derecede gösterilmesi talebi yinelenmektedir.

Milli Savunma Bakanlığının anılan yazısında belirtilen konuların eksiksiz yerine getirilmesindeki dikkat ve özenin azami derecede gösterilmesi hususunda bilgilerini ve gereği ile konunun İlinize bağlı ilçelere de duyurulmasını önemle rica ederim.

İlyas ARLI Genel Müdür

Ek: Yazı Örneği (1 Sayfa)

DAĞITIM: Gereği; Ankara Valiliğine (Defterdarlık) İstanbul Valiliğine (Defterdarlık) İzmir Valiliğine (Defterdarlık) Diğer İl Valiliklerine (Defterdarlık)

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ANKARA

MTİY.   : 6121 –(7500-154/6)-06/İnş. Eml. Ve NATO Enf. D. Eml.Grp.İmr.St.Ş.(Prt.İşl. ve Stş.Böl.) 76320/2348-7553  22 Mayıs 2006

KONU: 189 Sayılı Kanuna Tabi Parsellerin Satış Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar

MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: (a) MSB.lığının 17 MAYIS 2001 gün ve MİY. :6121-(7500-154/6)-01/İnş.Eml.D.Eml.İsk.Grp.İmr.Stş.Ş.(TC)2405/1652 sayılı yazısı

(b) Maliye Bakanlığının 29 MAYIS 2001 gün ve Mil.Eml.Gn.Md.B.07.0.MEG.0.23/3372-406/19922 sayılı yazısı.

(c) MSB.İstanbul İnş.Eml. ve NATO Enf.Blg.Bşk.lığının 08 MAYIS 2006 gün ve İNŞ. EML. :6121-1408-06/Eml.Ş.Stş.1368 sayılı yazısı

1. Milli Savunma Bakanlığınca 189 Sayılı Kanuna göre satılmak üzere ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan arazilerin satış işlemlerinin daha hızlı, verimli ve etkin hale getirilmesi ve kendilerine her zaman ve her türlü teknik destekte bulunmak üzere görevlendirilmiş olan Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlıkları ile koordinede bulunulması amacıyla yerel Milli Emlak Teşkilatlarına talimat verilmesi ilgi (a) ile istenmiş, bu kapsamda ilgi (b) İstanbul, Ankara ve İzmir Defterdarlıklarına gerekli talimat verilmiştir.

2. İlgi (b) talimata istinaden başlangıçta ve zaman içerisinde, etkin ve verimli çalışmalar koordineli olarak yürütülmüştür.

3. Son zamanlarda, İstanbul İli’nin çeşitli İlçe’lerinde 189 Sayılı Kanun gereği satışı uygun görülen parseller ile ilgili Milli Emlak Teşkilatlarına yapılan bilgi ve belge gönderilmesi veya yapılan işlemin aşamasının bildirilmesi taleplerine, eksik cevap verildiği veya hiç bilgi verilmediği, ayrıca satış işlemi gerçekleştiği öğrenilen parsellere ait Saymanlıklar Arası İşlem Fişinin gönderilmesinin talep edilmesine rağmen, Saymanlıklar Arası İşlem Fişinin MSB 1 Nolu Merkez saymanlığına iletildiğinin ve herhangi bir bilgi ve belge verme zorunluluğunun olmadığı yönünde cevaplar alındığı ilgi (c) ile belirtilerek, karşılaşılan bu durum nedeniyle görevin etkin olarak yürütülemediği bildirilmiştir.

4. Aynı veya benzer hususların, diğer Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlıklarınca da yaşandığı yönünde Milli Savunma Bakanlığına bilgiler ulaşmaktadır.

5. Aradan geçen süre de dikkate alınarak, daha önce ilgi (b) ile verilen talimatın, yukarıda belirtilen hususları da içerecek şekilde genişletilerek, tüm Yerel Milli Emlak Teşkilatına (Mal Müdürlükleri dahil) yeniden yayımlanmasını arz ederim.

Ferit GÜLER Tuğgeneral, İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.

DAĞITIM: Gereği: Maliye Bakanlığı Mil.Eml.Gn.Md.lüğü      Bilgi: Gnkur.İs.D.Bşk.lığına D planı (44 Hariç)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın