2003-04 sayılı Milli Emlak Genelgesi (ortaklığın giderilmesi davalarında icra satışı oranları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3251-0                                           02.09.2003*30328

Konu:

GENELGE (2003/ 4 )

İlgi: 22.09.1993 tarih ve 184 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine ektir.

Bilindiği gibi; Hazinenin de hissedar bulunduğu taşınmazlardaki hissedarlığın giderilmesi işlemleri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde icra dairelerince (satış memurluğu) yapılmaktadır.

30.07.2003 tarih ve 25184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “4949 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 35. maddesi ile 2004 sayılı Kanunun “İhale” başlıklı 129. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetmişbeşini” ibaresi “altmışını” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, izale-i şüyû satışlarında yapılan teklifin, birinci ihalede mahkemece takdir edilen bedelin %60’ını, ikinci ihalede ise %40’ını karşılaması gerekmektedir. Kanunda yapılan düzenleme doğrultusunda 184 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Satış İhaleleri” başlıklı 1. bölümünün “A- Satış İhalelerine Katılmanın Amaç ve Gerekçeleri” alt bölümünde yer alan %75’i ibaresi %60’ı olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın