2004-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Yeniden Yapılanma)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.33/ 3369-0 – 1783                                       19.01.2004

KONU: Yeniden Yapılanma -2

GENELGE (Sıra No: 2004/01)

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yürütülmekte olan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında 81 il ve 915 ilçe biriminde tam otomasyona geçilmiştir. Bu çerçevede milli emlak işlemlerine ilişkin tüm kayıt, belge ve defterler elektronik ortamda tutulmaktadır.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) bulunan taşınmazlar ile ilişikli taşınmazlara ülke genelinde tek bir numara verilmesi ve taşınmazlara ilişkin tüm işlemlerin merkez ve taşrada aynı numara üzerinden yapılmasına ilişkin olarak “Taşınmaz Dosya Sistemi Projesi” uygulamaya konulacak olup, buna yönelik işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

1- Bilgisayar ortamına daha önceden girilmiş olan ve yeni girilecek olan her bir taşınmaza bilgisayar tarafından otomatik bir numara (taşınmaz dosya no) verilecektir. Bilgisayar tarafından otomatik olarak verilecek olan taşınmaz dosya no, taşınmazın bulunduğu il kodu+ilçe kodu+tip kodu+sıra no alanlarından oluşan bir numara olacaktır. Burada tip kodu taşınmazın tescilli(01), DHTA (02) ya da ilişikli (03) olduğunu  gösterir. Örn: 01 01 01 00001 nolu taşınmazın  Adana ili, Seyhan ilçesinde bulunduğu, tescilli olduğu ve sıra numarasının da 1 olduğu anlaşılmaktadır.

2- Yazışmalarda “taşınmaz dosya no” mutlaka yer alacaktır.

3- Taşınmazın tahsisliden iratlı ya da iratlıdan tahsisli durumuna geçmesi durumunda dosya numarası değişmeyecektir.

4- Dosya numaraları tamamen değişeceğinden dosyaların üzerindeki numaralar da değiştirilecektir. Tüm değişiklikler yapıldıktan sonra eski dosya numaraları Bilgi İşlem Merkezince veritabanından silinecektir.

5- İhale ilanlarının bilgi girişi 01.03.2004 tarihinden itibaren taşra birimlerince elektronik ortamda yapılacaktır. Bu bilgiler web sitemizde çevrimiçi (on-line) yayınlanacağından, girilen ve yayınlanan bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden ilgili taşra birimi sorumlu olacaktır. Anılan tarihten itibaren “36-İnternet Şubesi” kaldırılacağından, fax yoluyla bilgi gönderme uygulamasına son verilecektir.

6-  Bu Genelge 01.03.2004 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini, gereği ile Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

           

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın