2004-09 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine tarafından tesis edilen irtifak haklarında KDV)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.MEG.O.17/3129-O 18.08.04* 28865

KONU: Katma Değer Vergisi

GENELGE (2004/9)

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına; “Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesis işlemi.” şeklinde (p) bendi ilave edilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile; 25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17 inci maddesinin “Diğer İstisnalar” başlıklı (4) numaralı fıkrasına eklenen (p) bendi ile; Hazinece yapılan irtifak hakkı tesis işlemleri katma değer vergisinden istisna olan işlemler kapsamına alınmıştır.

Buna göre, bu bendin yürürlüğe girdiği tarih olan 01.08.2004 tarihinden itibaren, Bakanlığımızca Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen irtifak hakkı (bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı dahil) işlemlerinden katma değer vergisi alınmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi, gereği ile bu Genelgenin İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

DAĞITIM:

81 il Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın