2008-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (2008 yılı bilirkişi ücretleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.O.MEG.O.4/3130-53/04454 *28.01.2008

Konu: Bilirkişi ücretleri

GENELGE (Sıra No:2008/2)

2009/01 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.

Devlete ait taşınmazların kiraya verilmesi, taşınır ve taşınmazların satılması veya izale-i şuyu suretiyle tasfiyesi, Devletçe satın alınacak veya kiralanacak binaların tahmini bedellerinin tespit ettirilmesi ve buna benzer diğer işlerin yaptırılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek bilirkişilere, bundan böyle dosya başına 22,00.LYTL (yirmiikiyenitürklirası) ücret ödenmesi, Bakanlık Makamından alman 23/01/2008 tarihli ve 4-3130-53/62 sayılı olur yazısıyla uygun görülmüştür.

Ancak, hazine arazilerinin tespit işlemlerinde görev verilecek mahalli bilirkişilere ücret ödenmeyecektir.

07/02/2007 tarihli ve 5499 sayılı (Sıra No: 200712) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu genelgenin çoğaltılarak milli emlak servisi bulunan kaymakamlıklara (malmüdürlükleri) da gönderilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM Valiliklere (Defterdarlıklar)

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın