2008-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (personel eğitimi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.27 / 3390-18/34388 *30.06.2008

Konu: Eğitim

GENELGE (20081/0)

Defterdarlıklarda görevli Milli Emlak Müdürlerinin bağlı ilçelerdeki Malmüdürlükleri milli emlak servislerini yerinde incelemesi ve yaptıkları inceleme sonucu düzenleyecekleri raporları en geç 2 ay içerisinde Bakanlığımıza göndermeleri çeşitli yazılarımızla Valiliklere (Defterdarlık) bildirilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza gönderilen raporlar ile Milli Emlak Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları tarafından çalışma ve turne programları gereğince düzenlenen ve Bakanlığımıza gönderilen raporlarda;

-Yeni göreve başlayan ve merkez atamalı olmayan aday memurların Milli Emlak mevzuatı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları amacıyla eğitime tabi tutulmaları gerektiği,

-Merkez atamalı olmayan personele değişen mevzuatı takip amacıyla bilgi tazeleme eğitimleri verilmesi gerektiği, hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitim faaliyetleri imkanlar çerçevesinde belirli programlar dahilinde yürütülmekte olup, bahsedilen raporlarda eğitime tabi tutulması gerektiği bildirilen ve merkez atamalı olmayan personelin, Defterdarlık Personel Müdürlükleri ile ortak hazırlanacak Milli Emlak mevzuatına yönelik eğitim programlarına alınması uygun görülmüştür.

Ayrıca, Milli Emlak Denetmenleri ve Denetmen Yardımcılarının düzenleyecekleri raporlarda merkez atamalı olmayan Milli Emlak personeline eğitim verilmesi gerektiğinin belirtilmesi halinde, Bakanlıkla herhangi bir yazışmaya gerek duyulmadan, konunun Defterdarlıklarca değerlendirilerek lüzumu halinde eğitimin verilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan. a.

Genel Müdür

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın