2008-52200 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece Yapılan Kiralama İşlemlerinde KDV Muafiyeti)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3361-44723/ 52200 * 08.10.2008

Konu: Kiralama (YAZININ PDF HALİ:  2008-52200)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Valiliklerden (Defterdarlık) alman muhtelif yazılarda, Hazine taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Bakanlığımızca çıkarılan Genel Tebliğ ve Genelgelere göre kiralanması işlemlerinde KDV alınıp alınmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 23/09/2008 tarihli ve 95039 sayılı yazıda özetle; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-p maddesinde 5766 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Hazinece yapılan gayrimenkul teslimleri ile irtifak hakkı tesisi işlemleri yanında 07/06/2008 tarihinden itibaren Hazinece yapılan gayrimenkul kiralamaları, kullanma izni verilmesi işlemleri ve ön izin verilmesi işlemlerinin istisna kapsamına alındığı, buna göre Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki gayrimenkuller üzerinde 07/06/2008 tarihinden itibaren tesis edilen kiralama işlemlerinin tamamının KDV’ den istisna olduğu ve söz konusu kiralama bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı bildirilmiştir.

Buna göre; 07/06/2008 tarihinden sonra; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların Bakanlığımızca kiraya verilmesi işlemlerinden KDV tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın