2009-15411 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Jojoba ve Paulownia Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00/3361-24343/ 015411 * 03.03.2009

Konu: Jojoba ve Paulownia türleri hakkında                                                                

………….VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 19.012009 tarih ve 3090 sayılı yazımız.

Muhtelif şahıslardan alınan dilekçelerde, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde jojoba ve paulownia türleri yetiştirmek amacıyla kiralama talebinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Ağaçlandırma Yönetmeliği kapsamında jojoba ve paulownia türleri ile ağaçlandırma yapılıp yapılamayacağı hususunda Çevre ve Orman Bakanlığına (Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) görüşleri sorulmuş olup, cevaben alınan 18.02.2009 tarihli ve 954 sayılı yazıda, söz konusu türlerden, jojoba türü ile ilgili olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesince yapılan araştırmada, jojobanın yetişme muhiti ve şartlarının tespit edilerek bu türün Türkiye’nin belirli bölgelerinde yetiştirilebileceğinin belirtildiği, bu araştırma esas alınarak jojobanın hangi bölgelerdeki özel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabileceği hususunun bir genelge ile tüm il müdürlüklerine talimat verildiği, jojobanın odun dışı orman ürünü veren türler arasına girdiği ve özel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilebileceği, paulownia türünün ise, ülkemiz koşullarında yetişemeyeceği ve bu türe ait yetişme muhiti şartları ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmadığı, bu nedenle paulownia türünün özel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilemeyeceği belirtilmektedir.

Buna göre;

İlişikte birer örneği gönderilen Çevre ve Orman Bakanlığının (Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü) 18.02.2009 tarih ve 954 sayılı yazısı ile 04.03.2009 tarih ve 1325 sayılı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak jojoba türü ile kiralama yapmak amacıyla Valiliğinize (Defterdarlık) yapılan başvurularda, söz konusu türün İlinizde yetişip yetişmeyeceği konusunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçilerek araştırıldıktan sonra uygun görülmesi halinde, taleplerin Bakanlığımıza iletilmesini,

Ayrıca, ilgi yazımız ekinde gönderilen 2009 yılı Kira Bedelleri Cetvelindeki birinci gruba (Kavak Okaliptüs, Kızılağaç, Kestane, Ceviz, Zeytin, Badem vb. odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar) jojoba türünün ilave edilmesini rica ederim.

EKLER: Yazı Örneği (2 Sayfa)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın