2010-43484 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (7269 sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Tahsisinin AFAD’a Yapılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.05.00.00-310/(3121-0) / 043484 * 28.12.2010

KONU: Tahsis            (YAZININ PDF HALİ: 2010-43484)

81 İL VALİLİĞİNE(Defterdarlık)

Başbakanlıktan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) alınan 30/11/2010 tarihli ve 8871 sayılı yazıda; 7269 sayılı Kanun ile 7126 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde edinilen ve edinilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların tahsislerinin 5902 sayılı Kanunun 24 üncü, Geçici I inci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümleri gereği Başkanlıkları adına yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle; 7269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereği hak sahibi ailelere konut ve kamu tesisi yapmak üzere seçilerek edinilen ve mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların tahsislerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: Gereği:81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın