2010-43803 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tahsis Amacı Değiştirilen Meraların İvedilikle Hazine Adına Tescilinin Sağlanması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.03.00.00-310/06 [3100-827] 043803 * 30.12.2010

Konu: Mera Kanunu Uygulaması            (YAZININ PDF HALİ: 2010-43803)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) alınan 08/12/2010 tarihli ve 5311-89566/22126 sayılı yazıda özetle;

-4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlak vasıflı taşınmazların Hazine adına tescili işlemlerinde halen sonuç alınamayan talep dosyalarının mevcut olduğunun anlaşıldığı,

-Tahsis amacı değişikliği yapılarak Hazine adına tescili tamamlanan alanlarla ilgili bilgi istenildiğinde, Hazine adına tescil işleminin yapılıp yapılmadığının defterdarlıklarca mahalli birimlerine bildirilmemesi sebebiyle ne kadar alanın Hazine adına tescil edildiğinin bilinemediği ve Kanun gereğince tesisi gereken işlemlerin de yapılamadığı,

Belirtilerek, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında valiliklerce tahsis amacı değişikliği uygun görülen taşınmazların Hazine adına tescili için gelen yazılara defterdarlıklarca ivedilikle cevap verilmesinin temini istenilmektedir.

Buna göre, 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak, kışlak, harman yeri, seyrangâh vb. vasıflı taşınmazların en kısa süre içerisinde Hazine adına tescilinin sağlanarak sonucundan ivedilikle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına bilgi verilmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın